Revisor utgjør forskjellen

 • Kvalitetssikring av regnskap
 • Støttespillere for aksjonærer
 • Rådgivning i valg av selskapsform
 • Trygghet for leverandører og kunder
 • Bidrag til gode rutiner
 • Riktigere økonomisk beslutningsgrunnlag

Høilund Revisjon AS kan:

 • Aksjeselskap
 • Foreninger / stiftelser
 • Barnehage/private skoler
 • Samvirkeforetak
 • Merverdiavgiftskompensasjon
 • Verdsettelser
 • Skattefunn